Routeplanning

Complete Route Onderstaande kaart geeft de geplande route weer. Door op een punt te gaan staan wordt de naam van de geplande stop weergegeven. Bij het kiezen van het menu TIMELINE zal de planning per dag en da...